Skip to content Skip to footer

Zeminde kalan nem konusunda dikkat etmeniz gerekenler

Laminat, ahşap döşeme, fayans veya diğer kaplamalar döşenmeden önce ıslak şapların kuruması gerekir, aksi takdirde önemli hasarlar kaçınılmazdır. Şapın kalan nem içeriği, zemin kaplamasının döşenmesi için hazırlık seviyesinin değerlendirilmesinde temel oluşturur .

Yerden ısıtmasız çimento ve kalsiyum sülfat şapları için ilgili maksimum nem içerikleri şöyledir:

• Ahşap döşeme için %2,0 (%0,5)
• Laminat için %2,0 (%0,5)

Isıtmalı şaplarda bu değerler daha da düşüktür. Yerden ısıtma sistemini kullanarak hazırlık ısıtma aşamasını gerçekleştirerek kurutma işlemini hızlandırabilirsiniz .

DİKKAT: Laminat ve ahşap döşeme zeminlerinde kalan nemin zarar görmesini önlemek için kaplamaya hazır şaplarda da nem yalıtımı zorunludur !